Aplicarea corecta a legislației muncii, normelor de SSM – succes sigur în afaceri

Program:

 • 1. Particularitățile aplicării modificărilor operate în legislația muncii normelor de SSM adoptate recent prin actele normative (Codul muncii, Legea privind SSM, Legea salarizării, Privind controlul de stat și aplicarea sancțiunilor sub formă de amenzi), Legile №. 353/2022, 355/2022, 74/2023, 112/2023, 170/2023 и 212/2023.

 • 2. Baza legislativă și normativă a reglementării și organizării domeniului de salarizare în Republica Moldova.

 • 3. Salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară:

  — salariul minim. Modul și condițiile de stabilire a salariului minim;

  — condiții, forme și sisteme de salarizare;

  — modul de stabilire și modificare a salariului de bază a angajaților, ținînd cont de nivelul salariului minim pe țară;

  — structura salariului;

  — salariul tarifar pentru categoria I de salarizare;

  — acordarea sporurilor, adaosurilor, compensațiilor și altor plăți — componente ale structurii salariului;

  — salarizarea conducătorilor unităților cu autonomie financiară;

  — evaluarea performanței individuale a salariatului;

  — salarizarea pentru muncă egală, muncă de valoare egală și respectarea diferenței de gen de salarizare.

 • 4. Raspunderea materială ca formă a răspunderii juridice în dreptul muncii.

  — răspunderea materială a angajatorului;

  — răspunderea materială a salariatului.

 • 5. Salarizarea persoanelor care muncesc prin cumul. Salarizarea în caz de cumulare a funcțiilor și profesiilor și evidența timpului de muncă.

 • 6. Particularități ale încheierii, modificării, suspindării și încetării contractului individual de muncă. Asigurarea respectării drepturilor și garanțiilor salariaților.

 • 7. Modificări ale legislației la acordarea concediilor anuale de odihnă.

 • 8. Controlul de stat privind respectarea legislației muncii, conform modificărilor operate în legislație, orientate spre eradicarea muncii nedeclarate.

 • 9. Întrebări și răspunsuri. Discuții.

Pret

1150MDL
 • Pachet de material metodologice si de referinta
 • Pranz

Participantilor li se ofera un pachet de materiale metodologice și de referinta pe tema seminarului.

Costul participării la seminarul practic pentru o persoana – 1150,00 lei (participarea la seminar, materialele, prănzul), de la 10-00 — 15-30.

Cursurile se țin la adresa Chișinău, str.Zimbrului, 10 (rutiera №184, stația “Linella”, clădirea Institutul Muncii), aud. 3.

Pentru participarea în seminar trebuie se transferați suma de mai sus în urmatorul cont bancar:

IBAN MD63FT222470600000045498 în Fincombank SA, fil.№6, Chișinău, MFO FTMDMD2X873, c/f 1002600028203, destinator – «Business-Prim» SRL. Tel. de contact: 069146288.