Legea în domeniul muncii de birou și arhivă a RM. Baza normativă

Programul seminarului va cuprinde

 • 1. LEGE №880 din 22.01.1992

  — privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova

  — Hotărîre Guvernului №352 din 27.05.1992 Cu privire la aprobarea Regulamentului Fondului arhivistic de stat.

 • 2. INDICATORUL tip al RM din 2016 aprobat prin ORDIN №57 din 27.07.2016 al Serviciului de Stat de Arhivă.

  — Instrucțiune Privind Aplicarea indicatorului

  — Dispoziții generale

 • 3. Întocmirea nomencatorului

  — de ce avem nevoie de nomenclator?

  — cine este responsabil de elaborarea nomenclatorului?

  — tipurile nomenclatoarelor

  — cine aprobă nomenclatorul?

  — cerințe pentru întocmirea nomenclatorului.

 • 4. Comisia de expertiza

  — funcțiile Comisiei de Expertiză

 • 5. Realizarea Expertizei

 • 6. Ordonarea Dosarelor

  — experiza dosarelor

  — constituirea dosarelor

  — ordonarea documentelor

  — copertarea dosarelor

 • 7. Intocmirea inventarelor dosarelor și a procesului verbal de nimicire a dosarelor cu termen expirat

  — cerinte fata de întocmirea inventarilor

 • 8. ORDIN №99 din 02.10.2002 referitor la aprobarea Instrucțiunii cu privire la condițiile tehnice de păstrare a documentelor pe suport de hîrtie ale Fondului Arhivistic.

 • 9. Asigurarea Integrității Documentelor la Predarea Acestora pentru păstrare de stat.

Pretul pentru un participant

1100MDL
 • Pachet cu documente metodologice
 • Pranz

Participanților li se oferă un pachet de materiale metodologice și de referintă pe tema seminarului.

Costul participării la seminarul practic pentru o persoana – 1100 lei (participare la seminar, pachet de documente, prănz). Cursurile se țin la adresa: str. Zimbrului, 10, aud.4, Institutul Muncii.

Pentru participarea în seminar, trebuie sa va confirmați la numarul de telefon 069146288 și sa transferați suma de mai sus in următorul cont bancar:

IBAN MD63FT222470600000045498, Fincombank SA fil.№6, Chișinau, MFO FTMDMD2X873,

c/f 1002600028203. Destinator “Business-Prim” SRL.